Looft SV

Looftlighter

Tänd din grill utan tändvätska

Köp nu

Looftlighter

Tänder din grill på 60 sek

Köp nu

Looftlighter

Snabb, säker & miljövänlig

köp nu

Looftlighter

Tänder din grill på 60 sek

köp nu

"Looftlighter charcoal starter takes the tedious waiting time out of firing up the coals"

"Within two to three minutes, your pile of charcoal is hot and just about ready to cook."

"The Looftlighter is excellent and lights my charcoal with quickness!"

Looftlighter

Looftlighter är den snabbaste och säkraste grilltändaren i världen. Den tänder din grillkol, briketter och ved på 60 sekunder utan några skadliga och miljöfarliga kemikalier.

Köp Looftlighter

Snabbt och enkelt

Instagram

Nyhetsbrev