Vad är laddningstiden?

Laddningstiden för Looft Lighter X är cirka två timmar. Medan batteriet laddas pulserar ringen runt laddaren och när batteriet är fulladdat lyser ringen med ett fast sken.